De Windesheim contactdag laat jongeren kennismaken met IT-bedrijven

Karen Verhoek wint Google Home bij Bloemert

Bloemert was 21 november aanwezig op de Bedrijvencontactdag ICT georganiseerd door Hogeschool Windesheim. Tijdens een informele bijeenkomst kregen studenten de kans kennis te maken met diverse IT-Bedrijven.

Bloemert, Excellence by IT was hier uiteraard bij. Als Microsoft Softwarehuis is Bloemert altijd op zoek naar talent. “Wij vinden het belangrijk om als organisatie een brug te slaan tussen studenten en het vakgebied in de praktijk. Hierin investeren we onder andere door het bieden van (afstudeer)stageplaatsen” vertelt Jolanda (HR). “Als bekende speler in de markt willen wij de studenten graag laten zien wat voor projecten wij uitvoeren en met welke nieuwste technieken wij werken.”

Gerjan, Software architect: “Wij willen een uitdagende afstudeerplek bieden en samen een project neerzetten waarmee we mensen verbazen. Daarnaast wil ik graag ervaring meegeven die je tijdens de opleiding simpelweg niet kunt leren.”

Tijdens de Windesheim bedrijvencontactdag konden leerlingen middels een prijsvraag kans maken op een Google Home. Spraakherkenning is één van de technieken waar de .NET ontwikkelaars van Bloemert tijdens een Hackathon zich op hebben gefocust. De Hackathon was onderdeel van een Techevent, waarvan er meerdere per jaar door Bloemert worden georganiseerd. Deze speciale avonden staan voor de IT-specialisten in het teken van kennis delen en kennis opdoen.

Na een rondleiding in het gebouw van Bloemert, neemt Karen Verhoek haar prijs in ontvangst: een Google Home. Karen Verhoek is student HBO-ICT Software Engineering op het Windesheim. Meer informatie over afstuderen, traineeships of werken bij Bloemert is te vinden op de website: www.bloemert.com